Ticaret Bakanlığı’nın 2015/8 sayılı Döviz Kazandırıcı Hizmetler yönetmeliğine bağlı olarak İstanbul Maden ve Metaller İhracatçı Birliği (İMMİB) Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerinden yapılan başvurular ile danışmanlık, laboratuvar hizmeti, eğitim ve belgeler için %50 geri iade ile finansman sağlanabiliyor. Başvurular belge alındıktan sonra 1 yıl içerisinde yapılması gerekiyor. Bu blogda yazılı adımların eksiksiz olarak yürütülmesi gereklidir.

Öncelikle teşvikler için Ticaret Bakanlığı web sitesinden ilgili destek için detaylı ve güncel bilgiler temin edilebilir. Certby Uluslararası Denetim belgelendirme şirketinin vermiş olduğu hizmetler teşvikler kapsamı içerisindedir. Belgelendirme teşviklerinden her bir firma faydalanabilir.

Teşvik kapsamında aşağıdaki belgelendirme giderleri kalemleri desteklenmektedir. 

Desteklenen giderler:

a) Müracaat ve doküman inceleme giderleri,

b) Belgelendirme tetkik giderleri,

c) Belge kullanım ücretleri,

ç) Zorunlu kayıt ücretleri,

d) Danışmanlık giderleri,

e) Eğitim giderleri,

f) Gözetim giderleri,

g) Yenileme giderleri,

ğ) Test/analiz giderleri.

Destek kapsamındaki danışmanlık/eğitim giderleri ile test/analiz giderleri her bir belge için toplam en fazla 5.000 ABD Doları tutarında destek sağlanır. Yani 10.000 dolara kadar (teşvik %50) desteklenen giderlere ait faturalar desteklenmektedir. 

Hangi belgeler destekleniyor:

 • ISO/IEC 27000 Serileri (Örneğin ISO 27001 BGYS Belgesi)
 • ISO/IEC 15408 Common Criteria (ISO 15408 Ortak Kriterler Belgesi)
 • ISO/IEC 15504 SPICE Belgesi

Belgelendirme Desteği Başvuru Belgeleri Nelerdir;

Başvuru esnasında talep edilen bilgilerin Destek Yönetim Sistemi (DYS) üzerindeki veri alanlarına eksiksiz ve doğru şekilde girilmesi gerekir. Ayrıca, aşağıda belirtilen belgeler de başvuru esnasında DYS’ye yüklenecektir. 

 1. Belge veya sertifikanın alındığı ve danışmanlık/eğitim hizmetini sunan kuruluşla yapılan sözleşme veya kuruluşun ayrıntılı hizmet fiyat listesi
 2. Belge
 3. Akreditasyon Belgesi (Belge, Sertifika’nın alındığı kuruluşun desteğe konu belgeye ilişkin olarak “Akreditasyon Kuruluşu” tarafından akredite edildiğini / onaylandığını, yetkilendirildiğini gösterir belge çıktısı)
 4. Fatura
 5. Banka onaylı ödeme belgesi
 6. İncelemeci kuruluş tarafından talep edilebilecek diğer bilgi ve belgeler

Dikkat Edilecek Hususlar:

 • Destek başvuruları, belgenin alınmasını müteakip yapılır. Destek başvurusunun, belgenin düzenlenme tarihinden itibaren en geç 1 (bir) yıl içerisinde incelemeci kuruluşa ibraz edilmesi gerekir.
 • Dekont, e-dekont, hesap dökümü, swift belgesi, kredi kartı ekstresi vb. belgeler ödeme belgesi olarak kabul edilir. Ödemenin çek ile yapılması halinde, banka onaylı çek fotokopisi ve banka onaylı hesap dökümünün sunulması gerekir. Cirolu çekler ile yapılan ödemeler, destek kapsamında değerlendirilmez.
 • İMMİB için başvurular kep ile ve E-imza ile yapılır.
 • Bütün belgeler, ödeme dekontları dahil kep için e imzalı olmalıdır.
 • Yararlanıcıların ihracat işlemlerini gerçekleştirdiği üyesi olduğu İhracatçı Birliğine başvurmaları gerekmektedir. (Birden fazla Birliğe üyeliği olan firmaların ihracat işlemlerini ağırlıklı olarak gerçekleştirdikleri Birliğe başvurmaları gerekmektedir.)
 • Birliğimiz üyesi firmalarca tanımlanma başvuruları şirket KEP adresi üzerinden, her bir belge türü ayrı bir pdf dosyası olacak şekilde (Örn. Kapasite raporunun tüm sayfaları tek bir pdf dosyası içerisinde, imza sirkülerinin tüm sayfaları tek bir pdf içerisinde vb. olacak şekilde) [email protected] adresine gönderilmelidir. (Pdf dosyaları üzerine e-imza atılması gerekmemektedir.)
Kategoriler: Blog

0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir