CertBy Uluslararası Denetim Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi olarak bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkeleri doğrultusunda yetkin personeliyle aşağıdaki kurallara uyulması kalite politikamız olarak belirlenmiştir.

  • TS EN ISO/IEC 17025 standardının şartlarına uymak ve bu şartlara uygun olarak hazırlanmış politika ve prosedürlere göre çalışmak,
  • Yönetim sistemlerini tüm personelin katılımıyla etkin bir şekilde uygulayarak, test ve değerlendirme sonuçlarını olumsuz yönde etkileyen tüm faktörleri en aza indirmek
  • Laboratuvar yönetimi olarak TS EN ISO/IEC 17025 standardına uymayı ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları desteklemek
  • Güvenilir sonuçlar verebilmek için kalite yönetim sistemi esaslarını etkin bir şekilde uygulamak, yeni güncel yönetmelik ve standartları takip etmek.
  • Etik değerlerden asla ödün vermeden doğru ve gerçek olanın tespitini sağlamak, müşterilerine ve diğer paydaşlara en güvenilir hizmetleri sunmayı çalışmak
  • Müşterilerden gelen ürün test isteklerini mümkün olan en üst seviyede tarafsızlık, şeffaflık ve doğruluk çerçevesinde karşılamak,
  • Tarafsızlığı bozucu her türlü faaliyetten ve davranıştan personel ve yönetim olarak uzak durmak,
  • Bireysel çıkar, taraflılık, önemli ölçüde aşinalık, korkutma, rekabet, yanlılık ve ön yargı gibi eğilimlerden uzak adil, dengeli ve sistematik bir hizmeti tarafsızlık mekanizması içinde sunmak,
  • Meslekî ve teknik uygulama esasları çerçevesinde izlenebilirliği doğrulanmış araçlar ve yöntemler kullanarak ulusal veya uluslararası standartlara göre ürün değerlendirmeleri gerçekleştirmek, standart ve güvenilirliği sürekli sağlanan sonuçlar üretmek,
  • Personel yetkinliğini arttırmak ve altyapı konusunda sürekli gelişme ve iyileşme faaliyetleri yürütmek,