CERTBY Uluslararası Denetim Belgelendirme ve Eğitim Hizmetleri Limited Şirketi olarak bağımsızlık, tarafsızlık ve gizlilik ilkeleri doğrultusunda aşağıdaki süreçlerin takip edilmesi kalite politikamız olarak belirlenmiştir.

  • Meslekî ve teknik uygulama esasları çerçevesinde izlenebilirliği sağlanmış araçlar kullanarak ulusal veya uluslararası standartlara göre test ve değerlendirmeleri gerçekleştirmek, güvenilirliği sürekli sağlanan sonuçlar sunmak,

  • TS EN ISO/IEC 17025 standardının şartlarına uygun olarak hazırlanmış politika ve prosedürlere uygun olarak çalışmak

  • Yönetim sistemlerini tüm personelin katılımıyla etkin bir şekilde uygulayarak, test ve değerlendirme sonuçlarını olumsuz yönde etkileyen tüm faktörleri en aza indirmek

  • Laboratuvar yönetimi olarak TS EN ISO/IEC 17025 standardına uymayı ve etkinliğinin sürekli iyileştirilmesi için gerekli çalışmaları desteklemek,

  • Müşterilerden gelen test ve değerlendirme isteklerini mümkün olan en üst seviyede karşılamak,

  • Personel ve altyapı konusunda sürekli geliştirme ve iyileştirme faaliyetleri yürütmek,

  • Güvenilir sonuçlar verebilmek için kalite yönetim sistemi esaslarını etkin bir şekilde uygulamak, yeni güncel yönetmelik ve standartları takip etmek,

  • Etik değerlerden asla ödün vermeden doğru ve gerçek olanın tespitini sağlamak, müşterilerine ve diğer paydaşlara en güvenilir hizmetleri sunmayı çalışmak