TS ISO/IEC 25051; satışa sunulan yazılım paketlerinin kalite gereksinimlerini, bu paketlerin test dokümanlarının ne tür özelliklere sahip olması gerektiğini, yazılım paketlerinin uyumluluk değerlendirmeleri için gerekli talimatları açıklayan bir standarttır. ISO/IEC 25051 hem yazılım gereksiniminde ve kalite değerlendirmesinde hem de test dokümantasyonunun nasıl tutulması gerektiğine yönelik kalite gereksinimlerini yakalamak üzere yayınlanmış ve uygulanmaktadır.

CERTBY olarak, Yazılım Kalitesi Danışmanlığı altında aşağıdaki hizmetleri sunmaktayız.

  • Mevcut Durum Analizi
  • Belgelendirme Süreci Genel Danışmanlığı
  • Değerlendirme Kanıtlarının Hazırlanması
  • Resmi Denetim Sürecinde Refakat