Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi; bilgi güvenliğini kurmak, gerçekleştirmek, işletmek, izlemek, gözden geçirmek, sürdürmek ve geliştirmek için, iş riski yaklaşımına dayalı tüm yönetim sisteminin bir parçasıdır. TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sisteminin (BGYS) temel amacı,  kurumun hassas bilgisinin korunmasıdır. TS ISO/IEC 27001 Bilgi Güvenliği Yönetim Sistemi standardı kapsamında: BGYS’in kurulumu, gerçeklenmesi, işletilmesi, izlenmesi, gözden geçirilmesi, sürdürülmesi ve tekrar gözden geçirilmesi için PUKÖ (Planla – Uygula – Kontrol et – Önlem al) modeli kullanılmaktadır. İşletmenizde hayata geçirilecek BGYS projesi kapsamında PUKÖ döngüsü içerisindeki tüm konularda danışmanlık hizmeti sağlanacaktır.

TS ISO/IEC 27001 Danışmanlık hizmeti, bilgi güvenliği yönetim sistemi kapsamınızın belirlenmesi ile başlayıp firmanızın belgeyi alması ile son bulmaktadır. Firmamız sizinle birlikte TS ISO/IEC 27001 BGYS süreçlerinin tamamını hayata geçirerek, firmanızı ISO 27001 belgelendirme denetimine hazırlamaktadır

ISO 27001 Danışmanlığı için verilecek hizmetler şunlardır:

 • Bilgi varlıkların sınıflandırılması, kategorileştirilmesi, sistem açısından kritik varlıkların belirlenmesi.
 • Gizlilik, bütünlük ve erişe bilirlik kriterlerine göre varlıkların değerlendirilmesi
 • Risk yaklaşımı için bir çerçevenin sunulması
 • Risk analizi raporunun hazırlanması
 • Risklerin derecelendirilmesi
 • Risklerin üst yönetime sunulması için çerçeveyi oluşturma
 • Üst yönetimin risk analiz raporu değerlendirmelerine göre risk işleme planının hazırlanması
 • Risk işleme planına uygulanacak kontrolleri belirleme
 • Dokümantasyon oluşturma
 • Kontrolleri yapılandırma
 • İç tetkik
 • Kayıtları tutma
 • Yönetimin gözden geçirmesi