Kalite Yönetim Sistemi, bir kuruluşu kalite bakımından idare ve kontrol için gerekli yönetim sistemidir. Ürün veya hizmetin kalite konusunda belirlenmiş gerekleri yerine getirmesinde yeterli güveni sağlamak için uygulanan planlı ve sistematik etkinlikler bütünü olarak tanımlanmaktadır. Temelinde ürün ya da hizmetin düzeyde en az kaynak kullanımıyla korunması yatmaktadır. Kullanıcının gereksinimleri gerçekleştirilmesi sürecinin tüm aşamalarındaki talimatlar, görev ve sorumluluk tanımları vb. ile belgelendirmesi, çalışanların eğitilmesi ve kalite konusunda bilinçlendirilmesi ile kalitenin planlanan tam olarak ve belirlendiği şekilde karşılanmadığı sürece kalite güvencesi sistemi tanımlanmış sayılmaz.

ISO 9001,ISO 9000 serisi standartlarındandır. ISO 9001 Kalite Yönetim Sistemi ile birlikte, organizasyonun kendisini iyileştirebilecek bir altyapıya kavuşması ve müşteri memnuniyetini hedefleyen bir kültür kazanması hedeflenir.

ISO 9001 standardı, yönetim sistemleri standartları arasında dünya üzerinde en fazla kabul görmüş ve belgelendirilmiş standarttır. ISO 9001, onu elde eden firmalara etkili ve etkin bir sistem oluşturmak için fırsatlar tanır. Bu fırsatı doğru kullanabilen firmalar, aksayan yönlerini iyileştirebilir, müşteri ve çalışan memnuniyetini arttırabilir.

Firmanızın ISO 9001 belgesine sahip olması için aşağıdaki kapsamda danışmanlık hizmeti sunmaktayız.

  • Projeye Başlangıç Hazırlıklarının Yapılması
  • Mevcut Durum Analizinin Yapılması
  • Gerekli Eğitimlerin Verilmesi
  • Sistem Dokümantasyonunun Hazırlanması
  • İç Tetkiklerin Yapılması
  • Belgelendirme Başvurusunun Yapılması