Ortak Kriterler Değerlendirme Süreci; Test ve açıklık analizinin yanı sıra dokümantasyon yükü bulunan bir süreç olduğundan, uzun çalışma gerektiren ve zaman alan bir süreçtir. Dokümantasyon hazırlanması sırasında, Ortak Kriterler kendi terminolojisi üzerinden, standart kitaplarında bulunan tanımlamaları yapmaktadır.

Bu süreci kolaylaştırmak ve hızlandırmak amacıyla kurumumuz uzman kadrosu ile aşağıdaki alanlarda eğitim ve danışmanlık hizmetleri sunmaktadır:

  • Ürün tasarımında güvenlikle ilgili hususların gözden geçirilmesi
  • Tasarım dokümanlarının hazırlanması
  • Fonksiyonel spesifikasyonun hazırlanması
  • Test planlarının gözden geçirilmesi
  • Güvenlik hedefi (security target) dokümanının hazırlanması
  • Açıklık analizi ve açıklıkların tespit edilmesi
  • Konfigürasyon yönetiminin kontrol edilmesi