TS ISO/IEC 12207 Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri Standardı; tüm yazılım projeleri için geçerli olan uluslararası alanda kabul görmüş bir standarttır. Proje başlangıcından ürünün uygulamadan kaldırılmasına kadar geçerli olacak yazılım yaşam döngüleri için bir süreç önerir. Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri Standardı; sağlayıcı, geliştirici, yönetici, teknisyen ve müşteri rollerinin tamamı için yazılım geliştirme sürecine ortak bir dille dâhil olunduğu bir yapının oluşturulmasını hedeflemektedir.

CERTBY olarak, ISO/IEC 12207  kapsamında belgelendirme hizmeti sunmaktayız.