Günümüzde artık virüsler kadar kişisel verilerin paylaşımının kontrol altına alınması istenilen bir olgudur. Özellikle fiziksel sınırların kalktığı dünyamızda paylaşımların artık eskisi kadar kolay olmayacağı anlaşılmıştır. Nitekim yeni Dünyanın getirdiği düzenlemeler bu durumu doğrular niteliktedir. Ülkemizde de Kişisel Verilerin korunması adına çıkarılan kanunla geç kalınmış bir durumun sanki diyetidir. Çok değil kısa bir süre öncesinde Ülkemizde TC kimlik numaraları, isimler, adresler vb diğer bilgiler ifşa olmuş ve paylaşılmıştı. O yüzden 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu önemli bir düzenlemedir.

7 Nisan 2016 yılında Resmi Gazetede yayınlanan 6698 sayılı KVKK ile 2 yıl sonrasında geçişin tamamlanması istenmiştir. Artık günümüzde Kişisel Veriler kanunla güvence altındadır. İşletmeler öngörülen tarihler içerisinde işlemiş oldukları kişisel verileri belirlemesi, güvence altına alması ve bu durumu VERBİS uygulamasına aktarması gerekmektedir. Bir kaç kez ötelenmesine rağmen eninde sonunda işletmelerin bu süreci tamamlaması elzemdir. Ancak genel bir inanış bu tarihlerin KVKK için geçiş tarihi olarak algılanmasıdır. Halbuki bu tarihler işletmelerin VERBİS sistemine bildirim yapması gereken son tarihlerdir. Bu durum işletmelerin kişisel veri güvenliği almak için son tarih değildir. İşletmelerin 7 Nisan 2018 tarihinden günümüze artık kişisel verilerini kanuna uygun olarak işlemesi mecburidir. Dolayısıyla işletmelerin kanuni yükümlülüklerini yerine getirmedikleri durumda karşılabilecekleri müeyyideler hali hazırda uygulanmaktadır.

Bir diğer yanılgı ise Kişisel Veri yönetiminin sabit ve bir kez yapılması düşüncesidir. Bu fikirde doğru değildir. Kişisel Veri işleme olduğu her durumda işletmelerin bu süreci yönetmesi ve idame ettirmesi gerekmektedir. Excel vb statik yapıların kişisel veri yönetimi için yetersiz ve güncel tutulamayacağı anlaşılmıştır. Tıpkı Döküman yönetim sistemlerinin gelişmesi gibi Kişisel Veri Yönetim Sistemlerinin uygulanması başlamıştır. İşletmeler olarak karar vericilerin bu bilinçle hareket etmesi ve gerekli en iyi hizmeti değerlendirmesi elzemdir.

Kategoriler: Blog

0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir