ISO/IEC 15504

Başlık: ISO/IEC 15504/33002 (SPICE)

Tanım: ISO/IEC 15504 / 33002 Bilgi teknolojisi – aynı zamanda SPICE (Software Süreç İyileştirme ve Yetenek Düzeyinin Belirlenmesi) olarak bilinen Süreç değerlendirmesi, süreç değerlendirmesi için genel bir çerçevede açıklanır.

SPICE

SPICE uluslararası standartlar çerçevesinde oluşturulmuştur.  SPICE özetle, Yazılım Süreç İyileştirme ve Yetenek Düzeyinin Belirlenmesi olarak betimlenebilir.  Standart ilk versiyonlarında, spice yazılım geliştirme süreçlerine odaklanmıştır. Ancak daha sonraki standart revizyonlarında ISO/IEC Spice yazılım işinde ilgili tüm süreçleri kapsayacak şekilde genişletilmiştir. (proje yönetimi , konfigürasyon yönetimi , kalite güvencesi vb.)2004 yılında taslak standardına büyük bir revizyon gerçekleştirilerek işlem referans modeli (Part 2) çıkarılmıştır. ISO/IEC SPICE, ISO/IEC 12207 ( Yazılım Yaşam Döngüsü Süreçleri) standardı ile bağdaşmaktadır.

Bu standardın amacı, yazılım süreçlerinin, doğru, etkin ve verimli olarak planlanması, kullanılması, projelerin; tüm aşamalar boyunca, izlenebilir ve ölçülebilir nitelikte olmasının sağlanmasıdır.

Bu standart, kamu ve özel sektörde faaliyet gösteren tüm yazılım firmaları tarafından uygulanabilir. Ayrıca kamu ile çalışan tüm yazılım firmaları için de bir gereksinim olmaya başlamıştır.

ISO/IEC SPICE süreçlerini altı iş alanı kapsamaktadır:

  • Organizasyon
  • Yönetim
  • Mühendislik
  • Toplama ve temini
  • Destek
  • İşlemler

ISO/IEC 15504, altı iş akışını içermektedir.

Bölüm 1: Kavramlar ve kelime
Bölüm 2: Bir değerlendirme yapılması hakkında rehberlik
Bölüm 3: Süreç iyileştirme ve süreç yeterlilik tespiti için kullanım rehberi
Bölüm 4: Bir örnek Süreç Değerlendirme Modeli
Bölüm 5: Bir örnek sistem yaşam döngüsü süreci değerlendirme modeli
Bölüm 6: Örgütsel olgunluk Değerlendirilmesi

ISO/IEC SPICE standardı genellikle CMMI ile karşılaştırılır. Bunlar benzer özelikler taşımaktadır, ancak bazı önemli farklılıklar vardır.

Hedef kitle:

Kalite yöneticileri, BT değerlendiricileri, BT denetçileri ve IT danışmanları, işletmede yazılım standardizasyonu kurmak isteyen her işletme

Kapsam:

Yazılım geliştirme, yazılım işindeki süreçleri ve ilgili tüm süreçleri.

Kategoriler: Blog

0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir