Bazı ülkeler siber ortamdaki kabiliyetleri askeri bir doktrinin parçası olarak görmekte, siber saldırılara ve olası siber savaşa karşı yoğun çalışmalar sürdürmektedirler. R.Clarke’nin kitabında bulunan tanıma göre bir ülkenin siber ortamda kabiliyeti siber saldırı, siber savunma ve siber bağlılık ölçüsünde değerlendirilir [9].

Siber savaş kabiliyetleri en yüksek ülkelere bakıldığında ABD, Çin, Rusya ve Kuzey Kore’nin siber savaş operasyonel gelişmeleri incelenebilir.

A.     ABD

Siber savaş stratejisi geliştirilmesinin ilk adımı 2002 yılında ABD başkanı tarafından atılmıştır. ABD’ de ülkenin siber saldırılara karşı savunulmasından sorumlu ve aynı zamanda saldırı kabiliyetine de sahip olan “Siber Komutanlık”, siber tehdit istihbaratı yürütmekten sorumlu “NSA”, sivil devlet ağlarının korunmasından sorumlu “Department of Homeland Security”, siber olayların araştırılması ve engellenmesinden sorumlu “FBI” olmak üzere en üst düzeyde dört kurum bulunmaktadır [1], [2], [3].

B.     Çin

Önemli bilişim altyapısı ve siber silahlara sahip olan Çin 1999 yılında yayınlanan PLA gazetesinde internet savaşının diğer savaşlarla aynı değeri taşıdığını belirtmiştir. Çin’in siber harekata yönelik çalışmaları Çin Genelkurmay Başkanlığı altında yürütülmektedir. Aynı zamanda Mavi Ordu adını  verdikleri siber savaş birimine sahiptir ve Çin Kızıl Korsanlar Birliği adıyla bilinen, birçok ülkeye başarılı siber saldırılar düzenleyen bilgisayar korsanları topluluğunun faaliyetlerinin bu ordu tarafından koordine edildiği düşünülmektedir [4].

C.     Rusya

Rusya’nın siber savaş stratejisinin geleneksel savaş başlamadan önce düşmanın siber altyapısına zarar verme olduğu yönünde olduğu bilinmektedir. Rusya’da kritik altyapıların korunmasından Federal Güvenlik Servisi sorumludur. Savunma ve saldırıya yönelik çalışmaları da Savunma Bakanlığı’na bağlı Elektronik Harp Birliklerinde yapılmaktadır. Rusya’da siber korsanlık eğitimi verilen Voronezh Askeri Telsiz Enstitüsü ve Roket Kuvvet Enstitüsüne bağlı Elektronik Bilgi Harbi Teşkilatı bulunmaktadır. Aynı zamanda birçok üniversitede bilgi güvenliğine yönelik bölümler ve dersler okutulmaktadır [5], [6], [7], [8].

D.     Kuzey Kore

Kuzey Kore ordusu 1998 yılından beri sadece siber alanda çalışma yapan 121 birim kurmuştur. İstikrarlı bir şekilde büyüyen ve kapasitesini arttıran ordu, siber silahlar oluşturmaktadır [9].

Referanslar

  1. US DoD, “U.S Cyber Command Fact Sheet”
  2. Wikipedia,“U.S Army Intelligence and Security Command”, <http://en.wikipedia.org/wiki/ U.S._Army _ Intelligence-and_Security _Command > (Erişim: 25 Aralık 2013)
  3. Wikipedia, “U.S Army Cyber Command”, <http://en.wikipedia.org/wiki/ U.S._Army _Cyber_Command > (Erişim: 25 Aralık 2013)
  4. ZDNet, “China’s Blue Army: When nations harness hacktivists for information warfare”
  5. J., “Mapping the Cyber Underworld – Inside Cyber Warfare, 2nd Edition”, 2012
  6. Clarke, R.,A., Knake, R.,K, “Cyber War ”, 2010.
  7. Wikipedia, “Federal Security Service(Russia)”, <http://en.wikipedia.org/wiki/ Federal_Security_Service_(Russia)> , (Erişim: 30 Aralık 2013)
  8. Kevin Coleman, “Russia’s Cyber Forces”, Defencetech.org
  9. Kevin Coleman, “Inside DPRK’s unit 121”, Defencetech.org
Kategoriler: Blog

0 yorum

Bir cevap yazın

Avatar placeholder

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir